apkeisti


apkeisti
apkeĩsti, apkeĩčia (àpkeičia), àpkeitė tr. 1. dėti vieną daiktą į kito vietą, apmainyti vietomis: Apkeĩsk tuodu aviliu J.Jabl. | refl.: Žodžiai dažnai apsikeičia savo prasmėmis . 2. pamainyti vieną daiktą kitu: Laumės apkeistą kūdikį [ji] auginusi BsPI67. Kalvis pirmiausia apkeitė statines S.Nėr. Vieto[je] stebuklingojo avinėlio apkeitė jam paprastą Br. Apkeisime dar kartą tamstos amatą Blv. | refl. tr., intr.: [Daiktus] apsikeičia į pinigą ar kitą vertį A1884,299. Jis drabužius apsikeĩsdams dėvi KI34. Malonu su pažįstamais vienu kitu žodžiu apsikeisti . 3. pavaduoti, stoti į kito vietą: Kad aš galėčiau, aš tave apkeĩsčiau Skr.
apkeistinaĩ adv. iš eilės kaitaliojant: Apkeistinai vokišką ir lietuvišką surinkimą laikyti Ns1845,2 | refl.: Taip anie apsikeita, plaukdami ir vienas antram padėdami (vienas plaukia pirma, kiti – uždėję galvas ant priešaky plaukiančių, o kai pirmasis pavargsta, stoja iš galo) IM1864,33.
apsikeistinaĩ adv.: Jūrės apsikeistinaĩ tvinsta ir senka KI325.
4. padaryti kitokį, pakeisti: Atsirado naujas įrankis stiliui apkeisti LTII166. Šeiminykas apkeitė jo brolių uždarbius Br. Tavo norą silpnina, apkeičia LTII162. Apkeitė (iškreipė) vardus BB4Moz32,38. | refl.: Jis teip dabar apsikeĩtęs, pasenęs Skr. 5. R iškeisti (pinigus): Apkeisk man pinigus stambius ant smulkių J. \ keisti; antkeisti; apkeisti; atkeisti; įkeisti; iškeisti; nukeisti; pakeisti; perkeisti; prakeisti; sukeisti; užkeisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkeitimas — apkeitìmas sm. (2) 1. refl. → apkeisti 2 (refl.): Tas įstabus ir niekada nė su kuo nepalyginamas kultūrų bendradarbiavimas, apsikeitimas kultūrinėmis vertybėmis pasidarė prieinamas ir lietuvių tautai rš. 2. R394, N → apkeisti 5. keitimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkeisti — antkeĩsti, antkeĩčia (añtkeičia), añtkeitė (dial.) tr. dėti po apačia: Antkeitamoji drobės pusė galia būti ir nublukusi: nebūs matoma Šts. Reik pasiautą dėti, kad antkeitamoji nebūtų regėti Šts. keisti; antkeisti; apkeisti; atkeisti; įkeisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkiesti — 1 apkiẽsti, àpkiečia (àpkeičia), àpkietė žr. apkeisti: Taip ištyrę abudu auliu, turiat apkiesti ir plėšiką nunešti ant vietos plėšiamojo S.Dauk. kiesti; apkiesti; atkiesti; įkiesti; iškiesti; pakiesti; perkiesti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkeisti — atkeĩsti, atkeĩčia (àtkeičia Prn), àtkeitė tr. 1. pamainyti vieną daiktą kitu: Kad marškinių neàtkeičia, tada gangos iš nūdos J. 2. pavaduoti: Ligi pietų aš ganiau, po pietų mane atkeitė jis Skr. Valandėlę aš dirbsiu, o paskui atkeĩsi mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškeisti — iškeĩsti, iškeĩčia (ìškeičia), ìškeitė tr. 1. išmainyti vieną daiktą į kitą: Susitarė ant galo kalinius vieni antrims iškeisti S.Dauk. Nemokėjai išsaugoti jausmo, greit jį iškeitei ir išbarstei V.Mozūr. | refl. tr.: Nei vieną piktą žodį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keisti — keĩsti, keĩčia, keĩtė K 1. tr., intr. mainyti, daryti mainus: Dėsiva rankeles, keisiva žiedelius JV462. Duokš ma[n] baltą rankužę, keisva aukso žiedeliais LB40. Kad ji keitė aukso žiedą, akys mano verkė KlpD2. Nei keisiu žiedeliais su tavim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krikštas — 1 krìkštas sm. (4) 1. SD27, Mž587, R, MŽ241, MP145, DK131, S.Dauk, K, Dglš priėmimo į krikščionių religiją apeigos; suteikimas naujagimiui vardo: Tuoj po krìkšto mirė Dkš. Ką prie krìkšto laikyti (laikyti krikštijant) NdŽ. Kūmai veža vaiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukeisti — nukeĩsti, nukeĩčia (nùkeičia), nùkeitė 1. tr. pavaduoti, pakeisti: Adynos tarpe tapsiu nukeistas LC1887,40. 2. refl. pasikeisti vietomis, kaitaliotis: Su tuo papasakojimu turėtų nusikeisti padainavimas vienos ar antros dainelės Vd. keisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakeisti — pakeĩsti, pakeĩčia (pàkeičia), pàkeitė tr. 1. vietoj vieno paimti kitą; pamainyti kitu, nauju: Pakeisti kojines DŽ2. Pakeitė pokalbio temą DŽ2. Dabar mes turime materialinę bazę buožių gamybai pakeisti kolūkių ir tarybinių ūkių gamyba (sov.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkeisti — tr. 1. išmainyti vieną daiktą į kitą: Nebnoru aš to gyvolio – reiks parkeisti Tv. Perkeisk arklius (vienus paleisk, o kitus pakinkyk) J. 2. KII258 padaryti kitokį, perdirbti, permainyti: Sunku perkeisti žmogaus būdą rš. Paėmęs senelis laišką,… …   Dictionary of the Lithuanian Language